Vai koronavīrusa inficēta persona var pārnest vīrusu pirms inkubācijas perioda un tā laikā?


Atbilde 1:

Inkubācijas periods var sniegt informāciju par vairākām nozīmīgām sabiedrības veselības darbībām attiecībā uz infekcijas slimībām, ieskaitot aktīvu uzraudzību, uzraudzību, kontroli un modelēšanu. Aktīvai uzraudzībai potenciāli pakļautām personām ir jāsazinās ar vietējām veselības aizsardzības iestādēm, lai katru dienu ziņotu par savu veselības stāvokli.

Izpratne par aktīvās uzraudzības ilgumu, kas nepieciešams, lai ierobežotu SARS-CoV-2 infekciju risku

ir nepieciešams, lai veselības departamenti efektīvi izmantotu ierobežotos resursus. Šajā rakstā mēs sniedzam aprēķinus par COVID-19 inkubācijas periodu un simptomātisko infekciju skaitu, kas izlaistas dažādos aktīvās uzraudzības scenārijos.

COVID-19 inkubācijas periods no publiski ziņotiem apstiprinātiem gadījumiem